Máy Hút Sữa Điện Đôi Sanity AP-5316

2.150.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm

MÔ Tiêu của chúng tôi với HÚT SỮA từ ĐÔI SANITY AP-5316

  • Máy tính, Điện, Điện tử, Máy tính, thiết bị, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính, máy tính Con con vắt sữa cho con ăn. Phần còn lại của chúng tôi là con gà con
  • Làm thế nào để làm việc với nhau, không có gì khác nhau, đó là một cách an toàn. Enviroment.
  • Thiết bị tinh ranh và tài năng
  • Máy hút sữa
  • Máy có 2 chỉ số: cảm thấy thoải mái (mát xa) và chăm sóc sức khỏe.
  • Sức mạnh của chúng tôi dành cho cả hai người trong số họ, một trong số những người có thể sử dụng .
  • Trong số những thứ khác nhau
  • Pin của bạn, trong đó có tính năng, hợp lý, hiệu quả, hợp lý văn bản khi bạn dùng máy tính khi mang đi làm